Tahtakuruları'nın Evreni: Kıpkısacık Öyküler

Tahtakurular n n Evreni K pk sac k yk ler Erelvanl k pk sa yk lerinde bizi evrenin tekileri yle bulu turuyor Tahtakurular yla Bu kitapta canh ra bir karnavalda i inden tiril tiril insanl k hallerinin yans d transparan kost mleriyle ge it

Erelvanl , k pk sa yk lerinde bizi evrenin tekileri yle bulu turuyor Tahtakurular yla Bu kitapta, canh ra bir karnavalda, i inden tiril tiril insanl k hallerinin yans d transparan kost mleriyle ge it resmi yap yor Tahtakurular Kimi zaman alevlerle sar l yin yang emberlerinde okurun g s kemiklerinin e eleyen bir dokunakl l kla Kimi zaman bireysel ve toplumErelvanl , k pk sa yk lerinde bizi evrenin tekileri yle bulu turuyor Tahtakurular yla Bu kitapta, canh ra bir karnavalda, i inden tiril tiril insanl k hallerinin yans d transparan kost mleriyle ge it resmi yap yor Tahtakurular Kimi zaman alevlerle sar l yin yang emberlerinde okurun g s kemiklerinin e eleyen bir dokunakl l kla Kimi zaman bireysel ve toplumsal derinlik sarho luklar n n trajikomik ba d nmeleriyle Zek ve duygu k v lc mlar ayn anda parl yor bu k pk sa yk lerde hem so ukkanl hem efkatli ironi r zgarl r n ne kan bazen ok ayarak bazen havaland rarak esiyor bu lg n karnaval n tekinsiz sokaklar nda lk kitab Bebek Arabas nda Ayvalar da anlat m olanaklar n n e itlili i ve derinli i ile dikkat eken Erelvanl , Tahrakurular n n Evreni nde dilde yarat c l n s z, s ylem ve kurgu boyutunda nerelere varabilece inin, bunun i eri i nas l derinlikli bir g r n rl e ta d n n arp c rneklerini sergiliyor.Ele avuca s maz ironisiyle s ran yarat c bir dil, evrensel insanl k ser veninin dokular na n fuz eden bir i erik, lkenin siyasal yak n tarihine ve k lt rel kodlamalar na y nelik modern hicivler rada iirfestivalid zenleyen,F r nk re indekiarkada lar ylaoynamaya kan,G vercinlikteuyuyan, kizlerinefarkl renkpatik ren, ncira ac n ng vdesindesoluksolu ako an,Bahar ngetirdi iylesarho olmu ,Diktat r, Katil, apk n, veyanne, Politikac , Do ayasayg l Tahtakurular ve daha niceleriBabil Kulesi nde, Kafka n n kitaplar nda, Nuh un gemisinde, kinci Yeni iirlerinde, Gezi de, Otomatik Portakal da, K z Kulesi Nde, s nma evlerinde, Hayata D n Operasyonu nda, kuyudaki su kovas nda okurunu bekliyor Cahit kmen Tan t m B lteninden
  • [PDF] ¾ Free Download ✓ Tahtakuruları'nın Evreni: Kıpkısacık Öyküler : by Semih Erelvanlı Ð
    Semih Erelvanlı
  • thumbnail Title: [PDF] ¾ Free Download ✓ Tahtakuruları'nın Evreni: Kıpkısacık Öyküler : by Semih Erelvanlı Ð
    Posted by:Semih Erelvanlı
    Published :2018-03-09T23:48:53+00:00

578 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *